Teenused

 
  • torustike paigaldamine kinnise meetodiga ühe töökäiguga kuni 500m pikkuselt ja rohkem;
  • torustike paigaldamine kinnisel meetodil diameetriga kuni 1200mm ja suuremad; 
  • kinnisel meetodil surve- ja isevoolsete torustike rajamine;
  • terashülsid elektrikaablite jaoks, soojus- ja gaasitorustike jaoks jm.; 
  • vanade torustike kinnisel meetodil uuendamine nii diameetri säilitamisega, kui ka selle suurendamisega;
  • polüetüleentorude keevitamine; 
  • puurimine kõikides pinnasetüüpides, s.h. ka kaljupinnases.