Tutvustus  

Agio Ehitus kui kaubamärk on tuntud alates 1991 aastast.


Selle aja jooksul on meie poolt paigaldatud mitukümmend kilomeetrit erineva otstarbega torustikke. Viimase kümne aasta jooksul on Agio Ehituse põhitegevuseks saanud torude paigaldamine kinnisel meetodil, kasutades selleks erinevaid tehnoloogiaid ja seadmeid. Meil on suur kogemus torustike paigaldamisel kaljupinnastesse, ujupinnastesse, savisse, liiva jne.

Insenerkommunikatsiooni kinniseid meetodeid kasutades on töid tihtipeale kiirem ja odavam teostada kui lahtiste meetoditega. Vähenevad kulutused pinnase väljavedamisele ja utiliseerimisele, samuti tööjõukulutused ning puudub vajadus teeliikluse ümberkorraldamiseks. Samuti saab vähendada juba olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide kahjustuste riski, mis võivad tekkida pinnasetööde lahtise meetodi puhul.
 

Lisaks sellele on paljude pinnaste puhul, kui on tegemist insenerkommunikatsioonide rajamisega kõrgendatud keskkonnanõudmistega piirkonda, kinnised pinnasetööd ainus võimalus.
OÜ Agio Ehitus kasutab maailma juhtivaimate tootjate seadmeid horisontaalpuurimiseks ja mikrotunnelite rajamiseks. Nimetada võib selliseid kaubamärke, nagu Vermeer, Ditch Witch, Mc Laughlin, Wamet, No-Dig Scandinavi.

Meie eesmärgid

OÜ Agio Ehituse eesmärgiks on olla usaldusväärseks partneriks oma valdkonnas eriehitustööde osutamisel.

• Üritame lahendada kõik tellijate soovid ja probleemid
• Püüame ära teha kõik tööd, mis meile esitatakse, kinnisel meetodil torustike ehituseks
• Lõpetame kõik protsessid vastavalt kokkulepetele, vaatamata ettenägematutele probleemidele (leiame vajaliku lahenduse)
• Paljude erinevate tehnoloogiliste lahenduste olemasolu kinnisel meetodil torustike ehituseks
• Keskkonnasäästlike tehnoloogiate pidev edasiarendamine

Oma valdkonnas eesmärkide saavutamiseks OÜ Agio Ehitus järgib järgmisi juhtimise põhimõtteid:

- kvaliteetsed teenused ehitusvaldkonnas;
- usaldusväärne ja pikaajaline koostöö meie partneritega / tarnijatega ehitusteenuste osutamisel
- kvalifitseeritud töötajad, kes tunnevad oma asja
- head õppimis- ja enesearenguvõimalused
- ettevõte usaldusväärne maine
- keskendub kliendi huvide ja muude nõuete täitmisele
- pidevalt vastavate protsesside ja juhtimissüsteemide täiustamine kui tervikuna
- ressursside tõhus kasutamine ja keskkonnale oma tegevusega seotud mõju vähendamine
- ettevõte tegevusega seotud õiguslikke ja regulatiivsete (sh keskkonna-) dokumentide nõuete täitmine kõikide töötajate poolt.

 

Firma ja töötajad


Firmal Agio Ehitus on litsentsid järgmiste tegevusalade jaoks:
  • ehitustööd veetorustiku ja kanalisatsiooni välisvõrkude rajamiseks;
  • väliste küttesüsteemide ehitus;
  • ehitusjärelevalve;
  • üldehitustööd;
  • remonditööd.

OÜ AGIO Ehitus ettevõttes on rakendatud kvaliteedi- ja keskkonakaitse juhtimissüsteemid ning on omistatud vastavad sertifikaadid ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015
 


Meie töötajad on saanud väljaõppe firmadelt Vermeer Steinbrück Baumaschinen GmbH, Georg Fischer +GF+ ja Hyvinkään-Riihimäen Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus.